29/09/2022
Breaking News

แบงก์ชาติจีนคงดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปีและ 5 ปีตามคาด

คงดอกเบี้ย LPR

ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ชนิด 1 ปีที่ระดับ 3.65% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ชนิด 5 ปีที่ระดับ 4.30% ในวันนี้

นักวิเคราะห์จำนวนมากคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ผ่านมาว่า ธนาคารกลางจีนจะคงอัตราดอกเบี้ย LPR ทั้งประเภท 1 ปีและ 5 ปีในวันนี้ ภายหลังที่คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยแนวนโยบายของจีนไว้ที่ระดับ 2.75% ในสัปดาห์ที่แล้ว

แบงก์ชาติจีน

ดังนี้ อัตราดอกเบี้ย LPR ชนิด 1 ปีของจีนเป็นดัชนีวัดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของภาคเอกชน

ส่วนอัตราดอกเบี้ย LPR ชนิด 5 ปีเป็นดัชนีวัดทิศทางอัตราดอกเบี้ยของภาคครัวเรือน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยเพื่อการกู้จำนอง